Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging te Zürich

Welkom bij de Nederlandse Vereniging te Zürich (kortweg NVZ), een actieve club voor Nederlanders die wonen in en om Zürich. Op dit moment telt de club meer dan 600 leden, zowel expats als langer in Zürich verblijvende Nederlanders. De NVZ zorgt voor Nederlandse gezelligheid in het Zwitserse leven. Op deze site vindt u informatie over al onze activiteiten van Koningsdag tot Sinterklaasfeest. Ook leest u hier hoe zich kunt aanmelden als lid van de NVZ. Graag heten wij U van harte welkom bij onze activiteiten! Mocht U suggesties hebben, dan zijn deze altijd van harte welkom. Schrijft U ons een mailtje naar leon.hustinx@nvz.ch. De kontaktgegevens van het bestuur vindt U op onze website: Bestuur.

Nieuwsbrieven en Almanak
U ontvangt regelmatig een E-Newsletter van de NVZ. Met deze nieuwsbrief informeren we U actueel over interessante thema’s en over komende events. Een keer per jaar ontvangt U de Almanak, een boekje met veel informatie, het jaarprogramma en een actuele lijst met adressen van onze leden. U kunt ons helpen door uw actuele mailadres aan ons door te geven, voor zover U nog geen mails van de NVZ ontvangt.  E-mail: carol.hustinx@nvz.ch

Events
De door de NVZ aangeboden events zijn 
exclusief voor de leden van de NVZ.  Bij aanmeldingen voor events zijn aanmeldingen 7 dagen voor begin van het event bindend.

U kunt ons altijd bereiken via ons nieuwe mailadres: secretariaat@nvz.ch

Oproep aan alle leden van de NVZ

Onder het motto: leden voor leden zijn wij op zoek naar mensen die ons als vrijwilliger af en toe willen helpen bij verschillende events.
Bijvoorbeeld zoeken we mensen met een auto die 1 keer in de maand op de laatste dinsdag oudere mensen willen ophalen voor de koffiemiddag bij de Klusplatz en ze daarna weer naar huis rijden. Voor het sinterklaasfeest, waar we ook dit jaar weer rond de 200 kinderen verwachten zoeken we vrijwilligers die ons helpen deze middag voor de kinderen tot een onvergetelijk event te maken. ook oudere kinderen zijn van harte welkom om in het pieten gevolg te worden opgenomen.
Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die zin hebben en ook een beetje tijd meebrengen om binnen de NVZ een bestuursfunctie te bekleden. Hier hebben we met name mensen met “grips” nodig om voor de verschillende doelgroepen binnen onze vereniging leuke events aan te bieden. We willen als NVZ iedereen van jong tot oud wat kunnen bieden. Als bestuur komen we ongeveer alle 6 weken s’avonds bij elkaar. Belangrijk voor ons is een gezellig en actief team te hebben. Mocht je je voor het een of ander willen aanmelden of meer informatie willen hebben, schrijf dan een email aan Carol Hustinx of bel even naar tel.043 466 0709

 

Uitnodiging Ambassadeconcert op 15 november 2015 om 17.00 uur in het Park Hyatt Hotel in Zürich

images

A.U.B. niet meer aanmelden!

Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer het Ambassadeconcert worden georganiseerd met medewerking van de prijswinnaars van het bekende Prinses Christina Concours. Het concert vindt plaats op zondag 15 november om 17.00 uur, wederom in het Park Hyatt Zürich.
Zr Ms Ambassadeur Anne Luwema en Hon. Consul-Generaal Charles Zijderveldt nodigen U van harte voor dit bijzondere concert uit.
Ten behoeve van de Nederlandse Vereniging Zürich zijn 60 plaatsen gereserveerd. (Leeftijd vanaf 16 jaar)

Wij kunnen helaas geen aanmeldingen meer aannemen. Wij hebben nu reeds veel meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen!

 

 

Koffiemiddag speciaal voor onze oudere leden op dinsdag 29 september om 15.00 uur

klusDe NVZ nodigt U uit voor een gezellige KOFFIEMIDDAG, speciaal voor onze ouderen leden.
Wanneer: elke laatste dinsdag van de maand. Volgende koffie middag op dinsdag 29 september 2015. 
Waar:         Klus-Park, Restaurant, Altersheim der Stadt Zürich, Asylstrasse 130, 8032 Zürich.
Tijd:            van 15.00 uur tot 16.30 uur
We hebben een haal- en brengdienst voor diegenen, die niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer kunnen komen of problemen met het lopen hebben.

plaategrond

Aanmelden bij Maud Lebert, Telefoon 044 361 7109 of email: maudle@bluewin.ch. Dit in verband met de coordinatie van vervoer en de reservering in het restaurant.

 

 

 

 

 

 

Gezellige Nederlandse Bridge avond: vrijdag 2 Oktober 2015

Op vrijdag  4 September a.s. begint het nieuwe Bridgeseizoen 2015/2016 van de Nederlandse Bridgeclub Zurich. Elke eerste vrijdag van de maand spelen we een klein bridgetournooi. We treffen ons in Restaurant Werdguet, Morgartenstrasse 30, 8004 Zürich en starten om 19.30 uur. De keuken van het restaurant is open vanaf 18.00 uur en er is dus ruimschoots tijd om samen gezellig  een hapje te eten en te drinken.
De speeldata op de vrijdagen van het nieuwe seizoen zijn als volgt:
2015: 2 okt. – 6 nov. – 4 december.
2016: 8 jan. – 5 febr. – 4 maart – 1 april – 6 mei.

 

Aanmelden tot woensdagavond voor de bridgeavond bij: Jos Beckers, Landstrasse 80, 5436 Würenlos. Tel. 056 424 2971 mail: jos.beckers@bluemail.ch
We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen en zien elkaar op vrijdag 4 september a.s.
Met vriendelijke groet, Jos Beckers   

 

Indonesische avonden op 9 en 10 november 2015

dapurDe Rijsttafel-avond staat weer “op het menu”. Op maandag 10 November en dinsdag 11 November om 19.00 uur hebben we het restaurant EXCLUSIEF voor de NVZ gereserveerd en hopen weer op een gezellige avond.

Omdat het aantal aanmeldingen het afgelopen jaar zo groot was en het restaurant slechts een beperkt aantal plaatsen heeft, bieden we twee avonden aan.

Ook dit keer hebben wij weer een buffet georganiseerd met Indonesische heerlijkheden. Het eten zal zonder twijfel weer verrukkelijk zijn bij Rachel en haar team van Dapur Indonesia. Dit restaurant behoort inmiddels tot een van de beste restaurants in Zürich. De recensies zijn heel erg goed. Wij krijgen van Rachel een stukje spekkoek (echt vers gemaakt!) aangeboden en de NVZ sponsort nog voor elke tafel een lekkere fles witte wijn en water dus dan ontbreekt het aan werkelijk niets die avond. We verheugen ons op een vol restaurant!

U kunt zich aanmelden via email: evenementen.aanmelding@nvz.ch of telefonisch onder 043 466 0709 bij Carol Hustinx, Secretariaat NVZ.  Prijs voor NVZ leden is CHF 50,00. Niet NVZ -leden zijn ook van harte welkom en betalen CHF 70,00. Geeft u ons aan welke datum uw voorkeur heeft, maandag of dinsdag!

Uitnodiging voor “Dutch Consulate Young enterprise Award (DCYEA) en de DCYEA workshop”

De jaarlijkse DCYEA Workshop die aspecten belicht die betrekking hebben op het starten van een nieuwe onderneming door Nederlanders in Zwitserland wordt ook weer in 2015 georganiseerd door het Consulaat Generaal der Nederlanden te Genève.
De DCYEA workshop is een uniek evenement waarbij de zakelijke gemeenschap en Nederlanders woonachtig in Zwitserland en die betrokken zijn bij ondernemen in dit land of de intentie hebben om hier een onderneming te starten, elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Aanmelden voor de workshop is verplicht en van nu af mogelijk.
Aanmeldingsformulier:

registration workshop 2015 doc

 

invitation

Wat gebeurt er met de tegoeden in mijn pensioenfonds in Nederland? Informatieavond op 3 november in Zürich – Details volgen binnenkort!

2617692_Doekbrijder_Joseph_ADM_8910Veel Nederlanders willen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in Zwitserland blijven. Om ervoor te zorgen dat u uw doelen en wensen kunt verwezenlijken, moet u uw financiële toekomst nu regelen. Het Zwitserse pensioenstelsel wijkt enigszins af van het Nederlandse. Jos Doekbrijder, financieel adviseur bij Swiss Life, legt uit wat de verschillen zijn.

Veel Nederlanders die hun oude dag in Zwitserland willen doorbrengen, hebben ook buiten Zwitserland gewerkt, in Nederland of ergens anders. Meestal betekent dit, dat zij buiten Zwitserland een oudedagsvoorziening hebben opgebouwd. Nog afgezien van de komende verschillen in pensioengerechtigde leeftijd, is de vraag nu: hoe en wanneer kunt u deze voorziening naar Zwitserland overhevelen?

AHV – AOW
Net zoals de AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung, het overheidspensioen) in Zwitserland wordt in Nederland de AOW (Algemene Ouderdomswet) opgebouwd. In Nederland is dit min of meer een recht voor ingezetenen, in Zwitserland moet u daaraan enige tijd hebben ‘meebetaald’. Wie 50 jaar in Nederland heeft gewoond, heeft recht op 100% AOW (er wordt 2% per jaar uitbetaald). Wie 30 jaar in Nederland heeft gewoond, bijvoorbeeld van zijn 15e tot zijn 45e, heeft dus recht op 60% van de AOW. Als u verhuist naar Zwitserland, blijft dit geld (voor zover dat er is, het sleutelwoord is hier omslagstelsel) waar het is: in Nederland. Het wordt beheerd volgens Nederlandse wetten en dan normaliter bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de vorm van een maandelijks pensioen uitbetaald.

BVG – pensioen
Nederland kent ook een variant op het werknemerspensioen. Dit ’ouderdomspensioen’ wordt opgespaard via de werkgever en uitgekeerd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Doorgaans kan dit niet eerder naar Zwitserland worden ‘gehaald’. Er bestaan hiervoor wel mogelijkheden, maar die vereisen uitgebreid onderzoek. U moet nagaan of u door een transfer van het geld naar Zwitserland financieel voordeel kunt behalen (het gaat dan om de rentevergoeding van het kapitaal en om de hoogte van de inleg in het pensioenfonds). In de meeste EU-landen is de pensioensituatie min of meer hetzelfde. Daarom zijn oudedagsvoorzieningen die bijvoorbeeld in Duitsland of België zijn opgebouwd, gebaseerd op een vergelijkbare regelgeving. Wanneer u buiten de EU hebt gewerkt, is de situatie iets ingewikkelder en is er meestal een uitgebreidere analyse nodig. Meestal wordt het tegoed niet in het betreffende land tot de pensioenleeftijd ’geparkeerd’, maar bij emigratie direct meegegeven.

Belastingen
Over het inkomen moet belasting worden betaald. Het zal u niet verrassen dat dit zowel in Zwitserland als in Nederland opgaat, en hetzelfde geldt voor inkomen dat u geniet nadat u met pensioen bent gegaan. In de regel betaalt iemand belasting in het land waarin hij/zij woont. Omdat u in Zwitserland minder belasting betaalt dan in Nederland, is het vanuit dit oogpunt gunstiger om in Zwitserland te wonen. Als u echter voor de Nederlandse overheid hebt gewerkt, moet u verplicht in Nederland belasting betalen over het pensioeninkomen. U zult echter ongeacht uw woonplaats in Zwitserland belastingaanslagen uit Nederland ontvangen. Uw financieel adviseur kan u helpen bij het aanvragen van vrijstelling. Dit geldt ook voor de zogeheten ‘Conserverende aanslag’, een niet onomstreden Nederlandse belasting voor waarborging van overheidsinkomsten uit delen van het inkomen waarvoor een latente belastingschuld bestaat.

Wat kunt u doen?
Uit een pensioenanalyse met de nadruk op de oudedagsvoorziening blijkt hoe uw situatie er momenteel uitziet en welk inkomen u vanaf uw pensionering kunt verwachten. Een grondige, persoonlijke pensioencheck brengt eventuele tekorten aan het licht en toont mogelijkheden om uw pensioengat te repareren. Tegelijkertijd krijgt u duidelijkheid over de te verwachten geldstromen en hoort u hoe u dubbele belasting kunt vermijden. Voor een analyse hebt u het volgende nodig:
Al uw Nederlandse levensverzekeringspolissen
Al uw pensioenrekeningen
Pensioengegevens van al uw Nederlandse werkgevers, inclusief bevestigingen wanneer deze op ‘nul’ staan
Overzicht van uw pensioenopbouw in Zwitserland (pensioenfonds, vrij opneembare tegoeden, 3e- pijlerrekeningen, enzovoort)
Documenten over bezit van onroerende goederen in Nederland en in Zwitserland
Documenten over de familiesituatie, bijvoorbeeld eventuele alimentatieregelingen

Het doel is dat u na uw pensionering uw hobby’s kunt blijven beoefenen en uw wensen kunt realiseren. Als u vragen hebt, neem dan contact met mij op. Ik zie uit naar een telefoongesprek of e-mail. Jos Doekbrijder, financieel adviseur, Swiss Life Schweiz, mobiele tel. 079 211 24 46, e-mail: joseph.doekbrijder@swisslife.ch.

Volgende artikel: Wonen in Zwitserland: hoe kunt u uw maandelijkse woonlasten verlagen?

 

Welkom bij de Nederlandse school in Zürich

Bent U woonachtig in ‘the greater Zürich area’, met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar en vindt u het belangrijk dat deze bij blijven met de Nederlandse taal en cultuur? Kom dan eens een kijkje nemen bij De Oranje Koe! De Oranje Koe verzorgt namelijk onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) aan Nederlandse – en Belgische kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar ou De lessen vinden plaats in Wädenswil en Wallisellen. Naast lessen in de Nederlandse taal, maakt kennis van de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. De Oranje Koe is een erkende NTC school en staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs, is aangesloten bij het NOB (Nederlands Onderwijs buitenland) en geeft les volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. U bent welkom om een bezoek te brengen op De Oranje Koe. U kunt een klas bezoeken, met leerlingen, ouders, leerkrachten en directeur praten, om zo in de vriendelijke omgeving en atmosfeer die deze school biedt, de Nederlandse taal en cultuur lessen te ervaren.
Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact op met secretaris@ntc-zurich.ch of bezoek onze website www.ntc-zurich.ch!

» Nieuws Archief