Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging te Zürich

Welkom bij de Nederlandse Vereniging te Zürich (kortweg NVZ), een actieve club voor Nederlanders die wonen in en om Zürich. Op dit moment telt de club meer dan 600 leden, zowel expats als langer in Zürich verblijvende Nederlanders. De NVZ zorgt voor Nederlandse gezelligheid in het Zwitserse leven. Op deze site vindt u informatie over al onze activiteiten van Koningsdag tot Sinterklaasfeest. Ook leest u hier hoe zich kunt aanmelden als lid van de NVZ. Graag heten wij U van harte welkom bij onze activiteiten! Mocht U suggesties hebben, dan zijn deze altijd van harte welkom. Schrijft U ons een mailtje naar leon.hustinx@nvz.ch. De kontaktgegevens van het bestuur vindt U op onze website: Bestuur.

Nieuwsbrieven en Almanak
U ontvangt regelmatig een E-Newsletter van de NVZ. Met deze nieuwsbrief informeren we U actueel over interessante thema’s en over komende events. Een keer per jaar ontvangt U de Almanak, een boekje met veel informatie, het jaarprogramma en een actuele lijst met adressen van onze leden. U kunt ons helpen door uw actuele mailadres aan ons door te geven, voor zover U nog geen mails van de NVZ ontvangt.  E-mail: carol.hustinx@nvz.ch

Events
De door de NVZ aangeboden events zijn 
exclusief voor de leden van de NVZ.  Bij aanmeldingen voor events zijn aanmeldingen 7 dagen voor begin van het event bindend.

U kunt ons altijd bereiken via ons nieuwe mailadres: secretariaat@nvz.ch

Contributie 2015 en almanak

Helaas hebben een aantal leden hun lidmaatschap over het jaar 2015 nog niet voldaan. Een individueel lidmaatschap kost CHF 50,00 en een familielidmaatschap CHF 65,00 per jaar. De jaarlijkse almanak wordt in de loop van de maand mei verstuurd aan alle leden, die hun lidmaatschap hebben voldaan. Voor de zekerheid nog even onze bankgegevens:
Die Post/Postfinance
Rekeningnummer: 80-53633-1
BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH25 0900 0000 8005 3633 1
Onze events zijn toegankelijk voor alle leden, die hun lidmaatschap hebben voldaan.
 

Almanak 2015

almanak

De Almanak 2015 is verstuurd aan alle leden, die hun lidmaatschap hebben voldaan, en ligt zeker voor eind mei in uw brievenbus.
Ontvangt U geen Almanak, neem dan even via mail met ons contact op: carol.hustinx@nvz.ch

 

Museumbezoek met rondleiding: Villa Patumbah op zaterdag 4 juli om 11.00 uur

patumbah-01_1

Geschiedenis:
De villa Patumbah werd in 1883 door de architecten Chiodera en Tschudy in opdracht van Karl Fürchtegott Grob gebouwd. Zijn vermogen verdiende hij met tabakplantages op Sumatra. De villa behoort tot een van de belangrijkste werken uit het historisme. Het bijbehorende park, in engelse stijl aangelegd, is in 1890 /91 ontworpen door Evaristo Mertens, een van de bekendste landschapsarchitecten in die tijd. De villa werd in 2013 compleet gerestaureerd. Wij krijgen een rondleiding van ongeveer een uur en starten om 11.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 25
Wanneer: Zaterdag 4 juli 2015.
Tijd: Verzamelen om 10:45 uur, rondleiding van 11:00 – 12:00 uur.
Entree: CHF 10,00 per persoon inclusief rondleiding. Na afloop mogelijkeid voor een hapje en drankje in de “Botanischer Garten”
Parkeren: Bij de villa zijn geen parkeerplaatsen. parkeren kan bij de Botanischer Garten.
Routebeschrijving: Ingang Mühlebachstrasse (via het park): Tram 2 of 4 tot Fröhlichstrasse of ingang Zollikerstrasse: Bus 33 of 77 tot Botanischer Garten
Aanmelden bij: secretariaat@nvz.ch of telefonisch 043 466 0709

800px-Mühlebach_-_Villa_Patumbah_(Renovation)_2011-08-26_18-48-02

plattegrond

Gezocht: Een Brabants gezin!

image-4409887Ik ben op zoek naar een Brabants gezin dat verhuisd is naar Zwitserland, maar elk jaar in de zomerperiode teruggaat naar Brabant om vakantie te vieren en familie/ vrienden te bezoeken. Graag wil ik het gezin interviewen voor een leuk artikel in het Brabants Dagblad met de titel: “Groeten uit Nederland.” Het is de bedoeling dat ik het gezin (met opgroeiende kinderen) uiterlijk 12 juli in Brabant kan spreken i.v.m. mijn deadline.
De vragen gaan over cultuurverschillen, wat missen ze, hoe gaan ze om met heimwee, hoe onderhouden ze contact met het thuisfront, wat waarderen ze nu meer in Nederland en wat juist niet, voelen ze zich nog steeds een Brabander, enz. Bij dit artikel komt een foto van het hele gezin.  Neem u contact op met:
Jeanette van Haasen
JH Tekstproducties | commerciële en redactionele teksten
e: spirit3@tele2.nl – t: +31-(0)13-4679395 - www.jhtekstproducties.nl

DBRT en NVZ gala

galaWe kijken terug op een geweldige galafeest in het Dolder Grand. Namens de besturen van de DBRT en NVZ hartelijk dank voor uw deelname aan ons lustrumfeest. Met name willen we diegenen nogmaals extra bedanken, die bij de veiling hebben meegeboden. Ten bate van War Child Nederland hebben we op deze avond CHF 17.000 opgehaald. Heel veel dank gaat ook uit naar de sponsoren, die de geweldige prijzen voor de veiling ter beschikking hebben gesteld.

Wat gebeurt er met de tegoeden in mijn pensioenfonds in Nederland?

2617692_Doekbrijder_Joseph_ADM_8910Veel Nederlanders willen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in Zwitserland blijven. Om ervoor te zorgen dat u uw doelen en wensen kunt verwezenlijken, moet u uw financiële toekomst nu regelen. Het Zwitserse pensioenstelsel wijkt enigszins af van het Nederlandse. Jos Doekbrijder, financieel adviseur bij Swiss Life, legt uit wat de verschillen zijn.

Veel Nederlanders die hun oude dag in Zwitserland willen doorbrengen, hebben ook buiten Zwitserland gewerkt, in Nederland of ergens anders. Meestal betekent dit, dat zij buiten Zwitserland een oudedagsvoorziening hebben opgebouwd. Nog afgezien van de komende verschillen in pensioengerechtigde leeftijd, is de vraag nu: hoe en wanneer kunt u deze voorziening naar Zwitserland overhevelen?

AHV – AOW
Net zoals de AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung, het overheidspensioen) in Zwitserland wordt in Nederland de AOW (Algemene Ouderdomswet) opgebouwd. In Nederland is dit min of meer een recht voor ingezetenen, in Zwitserland moet u daaraan enige tijd hebben ‘meebetaald’. Wie 50 jaar in Nederland heeft gewoond, heeft recht op 100% AOW (er wordt 2% per jaar uitbetaald). Wie 30 jaar in Nederland heeft gewoond, bijvoorbeeld van zijn 15e tot zijn 45e, heeft dus recht op 60% van de AOW. Als u verhuist naar Zwitserland, blijft dit geld (voor zover dat er is, het sleutelwoord is hier omslagstelsel) waar het is: in Nederland. Het wordt beheerd volgens Nederlandse wetten en dan normaliter bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de vorm van een maandelijks pensioen uitbetaald.

BVG – pensioen
Nederland kent ook een variant op het werknemerspensioen. Dit ’ouderdomspensioen’ wordt opgespaard via de werkgever en uitgekeerd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Doorgaans kan dit niet eerder naar Zwitserland worden ‘gehaald’. Er bestaan hiervoor wel mogelijkheden, maar die vereisen uitgebreid onderzoek. U moet nagaan of u door een transfer van het geld naar Zwitserland financieel voordeel kunt behalen (het gaat dan om de rentevergoeding van het kapitaal en om de hoogte van de inleg in het pensioenfonds). In de meeste EU-landen is de pensioensituatie min of meer hetzelfde. Daarom zijn oudedagsvoorzieningen die bijvoorbeeld in Duitsland of België zijn opgebouwd, gebaseerd op een vergelijkbare regelgeving. Wanneer u buiten de EU hebt gewerkt, is de situatie iets ingewikkelder en is er meestal een uitgebreidere analyse nodig. Meestal wordt het tegoed niet in het betreffende land tot de pensioenleeftijd ’geparkeerd’, maar bij emigratie direct meegegeven.

Belastingen
Over het inkomen moet belasting worden betaald. Het zal u niet verrassen dat dit zowel in Zwitserland als in Nederland opgaat, en hetzelfde geldt voor inkomen dat u geniet nadat u met pensioen bent gegaan. In de regel betaalt iemand belasting in het land waarin hij/zij woont. Omdat u in Zwitserland minder belasting betaalt dan in Nederland, is het vanuit dit oogpunt gunstiger om in Zwitserland te wonen. Als u echter voor de Nederlandse overheid hebt gewerkt, moet u verplicht in Nederland belasting betalen over het pensioeninkomen. U zult echter ongeacht uw woonplaats in Zwitserland belastingaanslagen uit Nederland ontvangen. Uw financieel adviseur kan u helpen bij het aanvragen van vrijstelling. Dit geldt ook voor de zogeheten ‘Conserverende aanslag’, een niet onomstreden Nederlandse belasting voor waarborging van overheidsinkomsten uit delen van het inkomen waarvoor een latente belastingschuld bestaat.

Wat kunt u doen?
Uit een pensioenanalyse met de nadruk op de oudedagsvoorziening blijkt hoe uw situatie er momenteel uitziet en welk inkomen u vanaf uw pensionering kunt verwachten. Een grondige, persoonlijke pensioencheck brengt eventuele tekorten aan het licht en toont mogelijkheden om uw pensioengat te repareren. Tegelijkertijd krijgt u duidelijkheid over de te verwachten geldstromen en hoort u hoe u dubbele belasting kunt vermijden. Voor een analyse hebt u het volgende nodig:
Al uw Nederlandse levensverzekeringspolissen
Al uw pensioenrekeningen
Pensioengegevens van al uw Nederlandse werkgevers, inclusief bevestigingen wanneer deze op ‘nul’ staan
Overzicht van uw pensioenopbouw in Zwitserland (pensioenfonds, vrij opneembare tegoeden, 3e- pijlerrekeningen, enzovoort)
Documenten over bezit van onroerende goederen in Nederland en in Zwitserland
Documenten over de familiesituatie, bijvoorbeeld eventuele alimentatieregelingen

Het doel is dat u na uw pensionering uw hobby’s kunt blijven beoefenen en uw wensen kunt realiseren. Als u vragen hebt, neem dan contact met mij op. Ik zie uit naar een telefoongesprek of e-mail. Jos Doekbrijder, financieel adviseur, Swiss Life Schweiz, mobiele tel. 079 211 24 46, e-mail: joseph.doekbrijder@swisslife.ch.

Volgende artikel: Wonen in Zwitserland: hoe kunt u uw maandelijkse woonlasten verlagen?

 

Nieuwe fotograaf voor pasfotos in Bern

In het verleden hebben veel Nederlanders voor het verlengen of aanvragen van een paspoort de pasfotos laten maken bij  ”Galerie 67″ in Bern vlakbij de ambassade. De eigenaar is helaas overleden en de zaak gesloten.
De ambassade raadt mensen nu aan om naar het volgende adres te gaan:
Schow Fotostudio
Seftigerstrasse 21
Tel. 031 534 72 65
Openingstijden ma-vr:  8:30-18:00, za: 9:00-16:00.

 

Koffiemiddag speciaal voor onze oudere leden op dinsdag 30 juni om 15.00 uur

klusDe NVZ nodigt U uit voor een gezellige KOFFIEMIDDAG, speciaal voor onze ouderen leden.
Wanneer: elke laatste dinsdag van de maand. Volgende koffie middag op dinsdag 30 juni 2015. In juli en augustus is er geen koffiemiddag!
Waar:         Klus-Park, Restaurant, Altersheim der Stadt Zürich, Asylstrasse 130, 8032 Zürich.
Tijd:            van 15.00 uur tot 16.30 uur
We hebben een haal- en brengdienst voor diegenen, die niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer kunnen komen of problemen met het lopen hebben.

plaategrond

Aanmelden bij Maud Lebert, Telefoon 044 361 7109 of email: maudle@bluewin.ch. Dit in verband met de coordinatie van vervoer en de reservering in het restaurant.

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor het 14e Dutch Open of Switzerland golftoernooi op vrijdag 3 juli 2015

golfUitnodiging aan alle Nederlandse en Belgische golfspelers en -speelsters en hun gasten in en om Zwitserland voor het:

14th DUTCH OPEN OF SWITZERLAND

Deelname staat open voor alle Nederlandse, Belgische en Zwitserse golfers met een handicap van 36 of lager.

Datum: vrijdag 3 juli 2015
Plaats: Golfclub Küsnacht am Rigi (www.gck.ch)
(Co-)Captain(s): Paul Staartjes, Tjarko Ullings, Hans van den Berg
Aanmelding: Anne-Laura Brem per mail: DutchOpenofSwitzerland@gmail.com
Speelsoort: Stableford Registratie: vanaf 09.00 uur in het clubhuis
Kosten: CHF 150 pp incl. greenfee, lunch, borrel en dinner CHF 80 pp clubmembers Golf Küssnacht CHF 80 pp dinner- en borrelgasten
Junioren onder 21 jaar zijn ook van harte welkom en hun kosten zullen door een sponsor worden betaald.De kosten zijn te voldoen bij registratie.
Carts kunnen à CHF 50 vantevoren individueel rechtstreeks bij de club gereserveerd worden, evenals electro-trolleys à CHF 25.
Starttijd: vanaf ca. 10:30 uur (afhankelijk van aantal deelnemers)Apero, dinner buffet en prijsuitreiking: ca.18:00 uur

Voor de tweede keer zijn wij te gast bij de Golfclub Küssnacht am Rigi, de eerste keer was 14 jaar geleden bij de eerste uitgave van dit event dat inmiddels is uitgegroeid tot een traditie onder de leden van de Nederlandse gemeenschap in Zwitserland. De centrale ligging van de club maakt deelname goed mogelijk voor spelers uit het gehele land. In het kort: - Reserveer de datum, vul het aanmeldingsformulier (zie aanhang) in en stuur dit zo spoedig mogelijk naar Anne-Laura, DutchOpenofSwitzerland@gmail.com! - De regel van maximum HCP 36 is vastgelegd door de Club. -

Gasten van ver: gezien de goede ervaring van vorig jaar hebben wij besloten na afloop van het sportieve gedeelte, een “dinner buffet” aan te bieden, gecombineerd met prijsuitreiking zodat op U nog op tijd terug kunt rijden. Het gebied rond Luzern biedt natuurlijk een rijke keuze van hotels voor het geval U daar wilt overnachten (http://gck.ch/index.php?id=159)- Informeer Uw golfende vrienden en kennissen over dit toernooi! -

Uiterlijke datum voor inschrijving: 5 juni 2015.
Alhoewel de maand juli nog ver van ons verwijderd is, is het belangrijk voor de organisatie zo spoedig mogelijk een overzicht te krijgen van het aantal deelnemers. Wij hopen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groeten,
Hans van den Berg

 

Welkom bij de Nederlandse school in Zürich

Bent U woonachtig in ‘the greater Zürich area’, met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar en vindt u het belangrijk dat deze bij blijven met de Nederlandse taal en cultuur? Kom dan eens een kijkje nemen bij De Oranje Koe! De Oranje Koe verzorgt namelijk onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) aan Nederlandse – en Belgische kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar ou De lessen vinden plaats in Wädenswil en Wallisellen. Naast lessen in de Nederlandse taal, maakt kennis van de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. De Oranje Koe is een erkende NTC school en staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs, is aangesloten bij het NOB (Nederlands Onderwijs buitenland) en geeft les volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. U bent welkom om een bezoek te brengen op De Oranje Koe. U kunt een klas bezoeken, met leerlingen, ouders, leerkrachten en directeur praten, om zo in de vriendelijke omgeving en atmosfeer die deze school biedt, de Nederlandse taal en cultuur lessen te ervaren.
Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact op met secretaris@ntc-zurich.ch of bezoek onze website www.ntc-zurich.ch!

» Nieuws Archief