Wat gebeurt er met de tegoeden in mijn pensioenfonds in Nederland? Informatieavond op 3 november in Zürich

Veel Nederlanders willen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in Zwitserland blijven. Om ervoor te zorgen dat u uw doelen en wensen kunt verwezenlijken, moet u uw financiële toekomst nu regelen. Het Zwitserse pensioenstelsel wijkt enigszins af van het Nederlandse. Jos Doekbrijder, financieel adviseur bij Swiss Life, legt uit wat de verschillen zijn.

Veel Nederlanders die hun oude dag in Zwitserland willen doorbrengen, hebben ook buiten Zwitserland gewerkt, in Nederland of ergens anders. Meestal betekent dit, dat zij buiten Zwitserland een oudedagsvoorziening hebben opgebouwd. Nog afgezien van de komende verschillen in pensioengerechtigde leeftijd, is de vraag nu: hoe en wanneer kunt u deze voorziening naar Zwitserland overhevelen?

AHV – AOW
Net zoals de AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung, het overheidspensioen) in Zwitserland wordt in Nederland de AOW (Algemene Ouderdomswet) opgebouwd. In Nederland is dit min of meer een recht voor ingezetenen, in Zwitserland moet u daaraan enige tijd hebben ‘meebetaald’. Wie 50 jaar in Nederland heeft gewoond, heeft recht op 100% AOW (er wordt 2% per jaar uitbetaald). Wie 30 jaar in Nederland heeft gewoond, bijvoorbeeld van zijn 15e tot zijn 45e, heeft dus recht op 60% van de AOW. Als u verhuist naar Zwitserland, blijft dit geld (voor zover dat er is, het sleutelwoord is hier omslagstelsel) waar het is: in Nederland. Het wordt beheerd volgens Nederlandse wetten en dan normaliter bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de vorm van een maandelijks pensioen uitbetaald.

BVG – pensioen
Nederland kent ook een variant op het werknemerspensioen. Dit ‘ouderdomspensioen’ wordt opgespaard via de werkgever en uitgekeerd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Doorgaans kan dit niet eerder naar Zwitserland worden ‘gehaald’. Er bestaan hiervoor wel mogelijkheden, maar die vereisen uitgebreid onderzoek. U moet nagaan of u door een transfer van het geld naar Zwitserland financieel voordeel kunt behalen (het gaat dan om de rentevergoeding van het kapitaal en om de hoogte van de inleg in het pensioenfonds). In de meeste EU-landen is de pensioensituatie min of meer hetzelfde. Daarom zijn oudedagsvoorzieningen die bijvoorbeeld in Duitsland of België zijn opgebouwd, gebaseerd op een vergelijkbare regelgeving. Wanneer u buiten de EU hebt gewerkt, is de situatie iets ingewikkelder en is er meestal een uitgebreidere analyse nodig. Meestal wordt het tegoed niet in het betreffende land tot de pensioenleeftijd ‘geparkeerd’, maar bij emigratie direct meegegeven.

Belastingen
Over het inkomen moet belasting worden betaald. Het zal u niet verrassen dat dit zowel in Zwitserland als in Nederland opgaat, en hetzelfde geldt voor inkomen dat u geniet nadat u met pensioen bent gegaan. In de regel betaalt iemand belasting in het land waarin hij/zij woont. Omdat u in Zwitserland minder belasting betaalt dan in Nederland, is het vanuit dit oogpunt gunstiger om in Zwitserland te wonen. Als u echter voor de Nederlandse overheid hebt gewerkt, moet u verplicht in Nederland belasting betalen over het pensioeninkomen. U zult echter ongeacht uw woonplaats in Zwitserland belastingaanslagen uit Nederland ontvangen. Uw financieel adviseur kan u helpen bij het aanvragen van vrijstelling. Dit geldt ook voor de zogeheten ‘Conserverende aanslag’, een niet onomstreden Nederlandse belasting voor waarborging van overheidsinkomsten uit delen van het inkomen waarvoor een latente belastingschuld bestaat.

Wat kunt u doen?
Uit een pensioenanalyse met de nadruk op de oudedagsvoorziening blijkt hoe uw situatie er momenteel uitziet en welk inkomen u vanaf uw pensionering kunt verwachten. Een grondige, persoonlijke pensioencheck brengt eventuele tekorten aan het licht en toont mogelijkheden om uw pensioengat te repareren. Tegelijkertijd krijgt u duidelijkheid over de te verwachten geldstromen en hoort u hoe u dubbele belasting kunt vermijden. Voor een analyse hebt u het volgende nodig:
Al uw Nederlandse levensverzekeringspolissen
Al uw pensioenrekeningen
Pensioengegevens van al uw Nederlandse werkgevers, inclusief bevestigingen wanneer deze op ‘nul’ staan
Overzicht van uw pensioenopbouw in Zwitserland (pensioenfonds, vrij opneembare tegoeden, 3e- pijlerrekeningen, enzovoort)
Documenten over bezit van onroerende goederen in Nederland en in Zwitserland
Documenten over de familiesituatie, bijvoorbeeld eventuele alimentatieregelingen

Het doel is dat u na uw pensionering uw hobby’s kunt blijven beoefenen en uw wensen kunt realiseren. Als u vragen hebt, neem dan contact met mij op. Ik zie uit naar een telefoongesprek of e-mail. Jos Doekbrijder, financieel adviseur, Swiss Life Schweiz, mobiele tel. 079 211 24 46, e-mail: joseph.doekbrijder@swisslife.ch.

Volgende artikel: Wonen in Zwitserland: hoe kunt u uw maandelijkse woonlasten verlagen?

 

4 Anwoorden

 1. Ik heb 20 maanden in zwitserland gewerkt, en daar een pensien potje opgebouwd, nu wil ik graag dat geld naar nederland en het liefst op mijn prive rekening.
  wie kan mij hier bij helpen????

  gruss rob

 2. Goedemiddag, mijn naam is Guustaaf Boudewijn Bouland geboren op 30-01-1950 te Zandvoort. Jaren geleden heb ik een aantal jaren onder de Zwitserse vlag gevaren op de rijnvaart. Helaas ben ik de namen en jaartallen vergeten door een beschadiging aan mijn hersens. Mijn broer attendeerde mijn hierop dat ik waarschijnlijk ook pensioen heb opgebouwd in Uw land. Mijn vraag is of U een e-mail adres weet waar ik dit kan opzoeken?

  Met vriendelijke groet,

  Guustaaf Bouland

 3. Geachte ,
  verkrijg een erfenis vanuit Duitsland
  vanuit een opgebouwd pensioen ‘Zurich’ van de overledene.
  Moet hij hiervoor in Nederland ook nog afrekenen
  met de fiscus.

 4. goede morgen
  ik ben 58 jaar oud ook ik heb vroeger ongeveer 5 jaar in de scheepsvaart gezeten voor een zwitserse firma. heb ik dan ook recht op pensioen,en hoe kan ik dat aanvragen.
  mvg groet

Een antwoord schrijven

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *