Ambassade / Mededelingen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden:

Seftigenstrasse 7
3007 Bern

Tel. +41-(0)31-350 87 00
Fax +41-(0)31-350 87 10

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/zwitserland
E-mail: ben@minbuza.nl

Aktuele informatie

 

 


Langere wachttijden bij het aanvragen van een reisdocument

Nieuwsbericht | 13 augustus 2012

Als gevolg van een herstructurering bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag, zal er de komende twee jaren een grote verandering plaatsvinden met betrekking tot consulaire handelingen op Nederlandse Diplomatieke posten, met inbegrip van het aanvragen van reisdocumenten. De Nederlandse Ambassade te Bern is ook betrokken bij deze herstructurering Wereldwijd zal de komende twee jaar de afhandeling van o.a. alle aanvragen voor afgifte van een Nederlands reisdocument/identiteitskaart worden overgenomen door negen regionale steunpunten verdeeld over de wereld, RSO’s genaamd (Regional Support Offices). Alle aanvragen worden door de RSO’s beoordeeld en er wordt op deze beslist, waarna ze worden vrijgeven voor de productie van de reisdocumenten. Vooropgesteld, het indienen van uw aanvragen blijft u zoals altijd doen bij de Nederlandse Ambassade te Bern! Uw aanvragen worden daarna, anders dan nu het geval is, doorgestuurd naar Den Haag, en niet meer zelfstandig afgewikkeld door de Ambassade, De afhandeling voor Bern van die aanvragen zal met ingang van 1 oktober 2012 door het RSO West-Europa plaatsvinden. RSO West-Europa bevindt zich in Den Haag. Dit betekent ook het naar dit RSO fysiek doorsturen van uw aanvraag met alle bijlagen. Met ingang van 1 oktober 2012 wijzen wij u er nadrukkelijk op rekening te houden met een wachttijd van 4 weken, van het moment van aanvraag tot dat van afgifte. In geval van nood is er eventueel een spoedprocedure. Omdat deze spoedaanvragen evenzeer door het RSO behandeld worden, moet men hier eveneens rekenen op een wachttijd van ten minste een week. (Houdt u tevens rekening met extra kosten, zoals meer porti). De ambassade te Bern zal niet langer op de dag van de aanvraag een noodpaspoort kunnen afgeven! Let op: een noodpaspoort wordt alleen in geval van aantoonbare noodzaak verstrekt. Dit kan zijn bij het overlijden/ziekte van een naast familielid. De aanvrager dient dan een overlijdensakte c.q. een officiële brief van een ziekenhuis/arts te overleggen, om de noodzaak aan te tonen. Bij verlies of diefstal van uw document, dient u een proces-verbaal te overleggen. Moet u een dienstreis maken naar een land waarvoor uw paspoort niet meer de vereiste geldigheidsduur bezit, dan dient u uw aanvraag in vergezeld van een brief van uw werkgever waarin de noodzaak van uw dienstreis wordt aangetoond. Een noodpaspoort wordt bijv. niet uitgegeven aan een aanvrager die eerst een vakantie reserveert en daarna constateert dat de geldigheidsduur van het Nederlands paspoort is afgelopen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de houder van het paspoort, om zich ervan te verzekeren dat zijn Nederlandse reisdocument geldig is. Denkt u er wel aan, nooddocumenten worden niet door alle landen geaccepteerd! U dient zelf bij de desbetreffende autoriteiten na te vragen of dit het geval is of niet. In ieder geval is het gebruik van een noodpaspoort altijd op uw eigen verantwoording!

www.nlembassy.ch
_________________________________________________________________________________________________________

Bericht ANP 11 Juli 2013

Hogere AOW-leeftijd raakt 225.000 ouderen
De verhoging van de AOW-leeftijd van 65 jaar met één maand raakt volgend jaar direct 200.000 tot 225.000 mensen, omdat ze een maand later hun oudedagsvoorziening krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal als uitvoerder van de AOW half september de eerste groep die in januari, februari en maart de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, aanschrijven over wat ze moeten doen en kunnen verwachten. Daarna krijgen mensen, net als nu, een half jaar van tevoren een brief over de AOW.

Meerderheid ingestemd
Dat heeft een woordvoerster van de SVB woensdag gezegd. Eerder deze week stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) voor verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens Kamp zal zijn ministerie met de SVB mensen via internet, radiospots en advertenties informeren.

Lang niks veranderd
Nooit eerder sinds de invoering van de AOW is iets aan de pensioengerechtigde leeftijd veranderd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ko Suurhoff introduceerde in 1957 de Algemene Ouderdoms Wet. Deze kwam in de plaats van de Noodvoorziening voor ouden van dagen uit 1947 van toenmalig minister van Sociale Zaken Willem Drees. Iedereen trok sindsdien vanaf zijn 65e uitkering ,,van Drees”.

Stijging AOW-leeftijd
In de jaren 2013, 2014 en 2015 gaat de AOW-leeftijd steeds met 1 maand omhoog om daarna in snellere stappen in 2019 op 66 jaar uit te komen en in 2023 op 67 jaar. Per maand gaan de komende jaren 20.000 mensen met pensioen. Volgens schattingen is van hen een kwart tot een derde nog actief op de arbeidsmarkt, een evengrote groep heeft een uitkering en nog zo’n groep is al met prepensioen of de VUT.

Geleidelijke verhoging
Volgens Kamp is er bewust voor gekozen om in de eerste jaren de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen. Hij denkt dat de meesten het missen van een maand of drie aan pensioen wel kunnen opvangen, bijvoorbeeld met spaargeld of door de uitkering van hun pensioenfonds naar voren te halen. Volgens de minister is het inkomensgat voor een alleenstaande ook te dichten met een deeltijdbaantje van 4 uur per week vanaf volgend jaar.

Problemen
Vooral onder ouderen die al met vervroegd pensioen zijn, worden problemen verwacht. Ze moeten een beroep doen op de voorschotregeling in de AOW. Tussen 2013-2015 worden naar schatting jaarlijks 60.000 tot 80.000 mensen in VUT- of prepensioenregelingen geconfronteerd met de hogere AOW-leeftijd. Van hen zullen volgens Kamp 5000 personen onvoldoende geld hebben om een latere AOW-uitkering zelf op te vangen.

ANP