Notulen van de Algemene Vergadering van vrijdag 20 mei 2022. | Nederlandse Vereniging te Zürich

Notulen van de Algemene Vergadering van vrijdag 20 mei 2022.