Notulen van de Algemene Vergadering van vrijdag 02 Juni 2023 | Nederlandse Vereniging te Zürich

Notulen van de Algemene Vergadering van vrijdag 02 Juni 2023